Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego

Klasa I – uczniowie przychodzą pod opieką rodziców/ opiekunów, czekają na wychowawcę przed budynkiem A, rodzice mogą wejść do sali z uczniami z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego (odległość, maseczki) Klasy II i III – uczniowie udają się do swoich sal lekcyjnych po zdezynfekowaniu rąk przy wejściu do szkoły, rodzice czekają na zewnątrz Klasy IV, V,…

Obiady

Obiady wydawane będą od 7 września Do 3 września 2020 r. należy wypełnić i dostarczyć deklarację (można ją pobrać od wychowawcy klasy) Wypełnioną deklarację wrzucamy do skrzynki przed wejściem do szkoły lub składamy do pojemnika znajdującego się na stoliku przy wejściu głównym do szkoły.

Świetlica

Świetlica dla uczniów szkoły podstawowej czynna codziennie w godzinach 6.30-7.30 oraz 11.20-15.30 w nowym miejscu: II piętro w budynku A Świetlica środowiskowa (przedszkole i „zerówka”) czynna codziennie w godzinach 12.45-15.15 – będzie podana informacja od kiedy zacznie funkcjonować Pierwszeństwo zapisu do świetlicy mają uczniowie dwojga rodziców pracujących, dzieci wychowywane przez 1 rodzica/ opiekuna pracującego oraz…