• Obiady wydawane będą od 7 września
  • Do 3 września 2020 r. należy wypełnić i dostarczyć deklarację (można ją pobrać od wychowawcy klasy)
  • Wypełnioną deklarację wrzucamy do skrzynki przed wejściem do szkoły lub składamy do pojemnika znajdującego się na stoliku przy wejściu głównym do szkoły.