• Klasa I – uczniowie przychodzą pod opieką rodziców/ opiekunów, czekają na wychowawcę przed budynkiem A, rodzice mogą wejść do sali z uczniami z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego (odległość, maseczki)
  • Klasy II i III – uczniowie udają się do swoich sal lekcyjnych po zdezynfekowaniu rąk przy wejściu do szkoły, rodzice czekają na zewnątrz
  • Klasy IV, V, VI – wejście do szkoły od strony boiska szkolnego, dezynfekcja rąk i przejście do sali lekcyjnej, opuszczenie szkoły tymi samymi drzwiami
  • Klasy VII i VIII – wejście do szkoły od sali gimnastycznej, dezynfekcja rąk i przejście do sali lekcyjnej, opuszczenie szkoły tymi samymi drzwiami

Uczniowie przychodzą do szkoły w maseczkach! Poruszamy się prawą stroną korytarza!