Szkoła Podstawowa w Cigacicach

Pracownicy niepedagogiczni

Pracownik:
Płaczkiewicz Anna
sekretarz szkoły
Jaskuła Jan
woźny
Bajor Wioleta
pracownik obsługi
Wojciechowska Małgorzata
woźna oddziałowa
Wiśniewska Patrycja
pracownik obsługi
Skip to content