Zarządzenie Burmistrza Sulechowa w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach

Zarządzenie Burmistrza Sulechowa w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach

Zarządzenie Nr 0050.50.2024Burmistrza Sulechowa z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach Na podstawie art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły…

BohaterON w Twojej Szkole 2023

BohaterON w Twojej Szkole 2023

W listopadzie nasza szkoła brała udział w projekcie „BohaterON w Twojej Szkole 2023” realizowanym pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Klasa piąta i szósta pracowały ze słuchowiskiem „Mały roznosiciel nadziei”, którego bohater – Staś – dostarczał wiadomości wysyłane swoim rodzinom przez powstańców. W ten ciekawy sposób na lekcji zostały zrealizowane cele historyczno-patriotyczne i przybliżony został…

Projekt BohaterON – włącz historię!

Projekt BohaterON – włącz historię!

Nasza szkoła bierze udział w projekcie BohaterON – włącz historię! Jest to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować uczniów, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Akcja „BohaterON w Twojej…