EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ- INFORMACJA

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ- INFORMACJA

Egzamin teoretyczny odbędzie się w dniach 28 maja 2024 roku. Część teoretyczną dzieci będą zaliczać podczas lekcji techniki. Test składać się będzie z 25 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Aby zdać egzamin, konieczne będzie uzyskanie co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi, czyli prawidłowa odpowiedź na 20 pytań. Egzamin ten będzie przeprowadzany przez nauczyciela wychowania komunikacyjnego. Wszyscy uczniowie,…

Laboratoria Przyszłości – lekcje techniki

Laboratoria Przyszłości – lekcje techniki

Sprzęt zakupiony w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” został wykorzystany na zajęciach techniki. Uczniowie przy tworzeniu pracy „Jesienny obrazek” wykorzystywali narzędzia zakupione w ramach programu. Bogate wyposażenie pracowni technicznej pozwala im  podejmować  bezpieczne  i wszechstronne działania. #LaboratoriaPrzyszłości #Laboratoriaprzyszlosci

Zarządzenie Burmistrza Sulechowa w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach

Zarządzenie Burmistrza Sulechowa w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach

Zarządzenie Nr 0050.50.2024Burmistrza Sulechowa z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach Na podstawie art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły…

BohaterON w Twojej Szkole 2023

BohaterON w Twojej Szkole 2023

W listopadzie nasza szkoła brała udział w projekcie „BohaterON w Twojej Szkole 2023” realizowanym pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Klasa piąta i szósta pracowały ze słuchowiskiem „Mały roznosiciel nadziei”, którego bohater – Staś – dostarczał wiadomości wysyłane swoim rodzinom przez powstańców. W ten ciekawy sposób na lekcji zostały zrealizowane cele historyczno-patriotyczne i przybliżony został…