• Świetlica dla uczniów szkoły podstawowej czynna codziennie w godzinach 6.30-7.30 oraz 11.20-15.30 w nowym miejscu: II piętro w budynku A
  • Świetlica środowiskowa (przedszkole i „zerówka”) czynna codziennie w godzinach 12.45-15.15 – będzie podana informacja od kiedy zacznie funkcjonować
  • Pierwszeństwo zapisu do świetlicy mają uczniowie dwojga rodziców pracujących, dzieci wychowywane przez 1 rodzica/ opiekuna pracującego oraz uczniowie dojeżdżający
  • Pobieramy wniosek zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej ze strony internetowej lub od wychowawcy
  • Wypełniony wniosek oddajemy do 3 września 2020 r. (zwrot do skrzynki pocztowej przy wejściu do szkoły lub odkładamy do pojemnika znajdującego się na stoliku prze wejściu do głównego budynku szkoły)
  • We wniosku koniecznie podajemy dokładne godziny odbioru dziecka w danym dniu (tak jak określimy godziny odbioru, tak uczeń musi być odebrany) i zaznaczamy, czy dziecko będzie korzystało ze świetlicy szkolnej w godzinach rannych!