Szkoła Podstawowa w Cigacicach

Nauczyciele

Nauczyciel: Przedmiot:
Borowiak Agnieszka oddział przedszkolny
Palicka Anna oddział przedszkolny
Chowańska Justyna edukacja wczesnoszkolna
Kaczor Patryk geografia, wos, wychowanie fizyczne
Szkudlarska Joanna psycholog
Kruk Justyna matematyka, informatyka
Krzyżanowski Krzysztof rewalidacja, nauczyciel wspomagający, świetlica
Leśniak-Borzęcka Ewa język angielski
Milewska-Kłos Agnieszka logopedia
Nałęcz Halina język polski
Palicka Anna język polski, język angielski
Petri-Szrama Urszula fizyka
Piątas Albin technika, edb
Przybyła-Mężyńska Ewa świetlica, przyroda, plastyka, informatyka, doradztwo zawodowe
Szponar Ewa pedagog, pedagog specjalny, rewalidacja
Wachocz-Lądwik Anna język niemiecki, historia
Wałecka Aneta biologia, chemia
Wiśniowska Maja edukacja wczesnoszkolna
Wozińska Marzena edukacja wczesnoszkolna, wdż, biblioteka
Wudarska Katarzyna historia, język angielski
Zamolska Krystyna religia
Łyżwiński Bernard muzyka
Skip to content