Szkoła Podstawowa w Cigacicach

Nauczyciele

Nauczyciel: Przedmiot:
Borowiak Agnieszka
oddział przedszkolny
Palicka Anna
oddział przedszkolny
Chowańska Justyna
edukacja wczesnoszkolna
Kaczor Patryk
geografia, wos, wychowanie fizyczne
Szkudlarska Joanna
psycholog
Kruk Justyna
matematyka, informatyka
Krzyżanowski Krzysztof
rewalidacja, nauczyciel wspomagający, świetlica
Leśniak-Borzęcka Ewa
język angielski
Milewska-Kłos Agnieszka
logopedia
Nałęcz Halina
język polski
Policka Anna
język polski, język angielski
Petri-Szrama
fizyka
Piątas Albin
technika, edb
Przybyła-Mężyńska Ewa
świetlica, przyroda, plastyka, informatyka, doradztwo zawodowe
Szponar Ewa
pedagog, pedagog specjalny, rewalidacja
Wachocz-Lądwik Anna
język niemiecki, historia
Wałecka Aneta
biologia, chemia
Wiśniowska Maja
edukacja wczesnoszkolna
Wozińska MArzena
edukacja wczesnoszkolna, wdż, biblioteka
Wudarska Katarzyna
historia, język angielski
Zamolska Katarzyna
religia
Łyżwiński Bernard
muzyka
Skip to content