Rodzice kontaktują się ze szkołę telefonicznie, mailowo lub przez dziennik Librus. Nie przebywają na terenie budynków szkolnych. Nr telefonu do sekretariatu szkoły: 693 859 383