Egzamin teoretyczny odbędzie się w dniach 28 maja 2024 roku. Część teoretyczną dzieci będą zaliczać podczas lekcji techniki. Test składać się będzie z 25 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Aby zdać egzamin, konieczne będzie uzyskanie co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi, czyli prawidłowa odpowiedź na 20 pytań. Egzamin ten będzie przeprowadzany przez nauczyciela wychowania komunikacyjnego. Wszyscy uczniowie, którzy zaliczą część teoretyczną, zostaną dopuszczeni do egzaminu praktycznego.
Egzamin praktyczny odbędzie się w dniach 4 czerwca 2024 roku. Część praktyczna polegać będzie na pokonaniu wyznaczonego toru na placu manewrowym, który zostanie ustawiony za budynkiem sali sportowej podczas lekcji techniki. Aby zaliczyć tę część egzaminu, osoba zdająca musi prawidłowo wykonać co najmniej 90% manewrów i nie stwarzać zagrożenia dla ruchu drogowego. Ocena będzie się opierać na takich umiejętnościach jak: pozycja kierującego na rowerze, umiejętność płynnego ruszania, wykonywanie skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku, jazda wyznaczonym pasem, brak podpierania się stopami, manewr „ósemki”, hamowanie oraz zatrzymywanie roweru w określonym miejscu. Egzamin praktyczny będzie również przeprowadzany przez nauczyciela wychowania komunikacyjnego.