Zarządzenie Burmistrza Sulechowa w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach

Zarządzenie Burmistrza Sulechowa w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach

Zarządzenie Nr 0050.50.2024Burmistrza Sulechowa z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach Na podstawie art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły…