15 kwietnia odbyły się zajęcia rewalidacji „Role w grupie” z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach udziału szkoły w programie rządowym „Aktywna Tablica”.