Sprzęt zakupiony w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” został wykorzystany na zajęciach techniki. Uczniowie przy tworzeniu pracy „Jesienny obrazek” wykorzystywali narzędzia zakupione w ramach programu. Bogate wyposażenie pracowni technicznej pozwala im  podejmować  bezpieczne  i wszechstronne działania.

#LaboratoriaPrzyszłości #Laboratoriaprzyszlosci