Prosimy  o zapoznanie się z  procedurą przewozu, w okresie epidemii COVID-19, dzieci z terenu gminy Sulechów.

Jednocześnie przypominamy, że:

– dzieci korzystające z dowozów muszą być zdrowe, z objawami chorobowymi nie zostaną wpuszczone do autobusu,

– przed wejściem do autobusu muszą mieć założoną maseczkę,

– opiekun musi mieć stały kontakt z rodzicami.

procedura dowozu – skan