Informujemy, że w zakładce  COVID-19 znajdują się nowe procedury dotyczące funkcjonowania szkoły i postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID – 19 oraz na wypadek powzięcia informacji o potwierdzeniu zakażenia na terenie szkoły.

Prosimy o zapoznanie się z wyżej wymienionymi procedurami.