10 zasad według MEN, do których każdy powinien się stosować: