Full 1
Szkoła Podstawowa
im. Melchiora Wańkowicza
w Cigacicach
Full 1

Plan lekcji

Dokumenty szkolne

Dziennik LIBRUS

Aktualności

Sprzęt zakupiony w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” został wykorzystany na zajęciach techniki. Uczniowie przy tworzeniu pracy „Jesienny obrazek” wykorzystywali narzędzia

Zarządzenie Nr 0050.50.2024Burmistrza Sulechowa z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.

Poczta

Facebook