Nasza szkoła bierze udział w projekcie BohaterON – włącz historię! Jest to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować uczniów, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.
Akcja „BohaterON w Twojej Szkole 2023” realizowana jest pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki.