Rodziców/opiekunów prawnych uczniów klasy ósmej prosimy o wypełnienie oświadczenia na czas egzaminu 16.06 -18.06.2020, wydrukowanie bądź przesłanie na pocztę szkoły spcigacice@wp.pl

Oświadczenia-egzamin-klas-8