W  dniach egzaminu uczniowie klas ósmych przychodzą do szkoły na godzinę 8.20. Po wejściu do szkoły dezynfekują ręce lub zakładają rękawiczki (dostępne na stoliku przy wejściu do szkoły), zakładają maseczkę i zachowując odstęp 1,5 m od siebie udają się przed salę lustrzaną. Odbiór arkuszy odbędzie się o godzinie 8.30 w pokoju nauczycielskim. Czekając na egzamin uczniowie zachowują odległość 1,5 m między sobą.

Każdy uczeń powinien mieć przy sobie ważną legitymację szkolną i okazać ją, jeśli zostanie o to poproszony oraz oświadczenie rodzica o stanie zdrowia (wysłane w załączniku). Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem, linijkę na część matematyczną. Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. Nie używamy korektorów i ołówków.

W związku z egzaminami zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas I-VII nie odbywają się.