20.02.2020 r. uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w pogadance dotyczącej przemocy. Spotkanie poprowadził młodszy aspirant Sebastian Sowiński.

Celem tego spotkania było uświadomienie dzieciom, co to jest przemoc i jakiego typu zachowania zalicza się do przemocy. Policjant podał przykłady zachowań świadczące o agresji, przemocy fizycznej i psychicznej. Poinformował uczniów o konsekwencjach, jakie grożą, jeżeli osoba stosująca przemoc nie zmieni swojego zachowania.

Tego typu pogadanki cieszą się dużym zainteresowaniem i na pewno wpływają na zmianę niektórych zachowań.

H. N.