Stworzenie uczniom możliwości prezentacji posiadanej wiedzy, rozbudzanie ich dociekliwości intelektualnej, wdrażanie do samokształcenia i pogłębiania wiedzy szkolnej – to główne cele konkursu „Omnibusek” przeznaczonego dla dzieci z klas I-III.

20 lutego br. odbył się pierwszy etap – eliminacje. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie edukacji wczesnoszkolnej. Do kolejnej rundy zakwalifikowali się zawodnicy, którzy poprawnie odpowiedzieli na dwa z trzech zadanych każdemu pytań.

Drugi etap konkursu – finał, odbędzie się na początku marca. Za wszystkich zawodników już mocno trzymamy kciuki!

M. K.