Jak zadbać o bezpieczeństwo podczas zabaw i prac na wsi – to temat spotkania z przedstawicielką KRUS – u, w którym uczestniczyli nasi uczniowie. Dzieci obejrzały film „Gra o zdrowie i bezpieczeństwo” w formie symulacji gry komputerowej. Podążając za graczem dowiedziały się  jakie zagrożenia są obecne w gospodarstwach rolnych i jak postępować, by uniknąć wypadku z udziałem zwierząt gospodarskich, maszyn i urządzeń rolniczych.

Zostały także zachęcone do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”, którego celem jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzenie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów.

M. K.