Dzieci już korzystają z pomocy dydaktycznych uzyskanych z projektu doposażenia pracowni w ramach przyznanej subwencji MEN 0,4% rezerwy na przedmioty chemia, biologia, geografia i fizyka.