VII Turniej Wiedzy o Unii Europejskiej w Brodach przeszedł do historii. W tegorocznym konkursie uczniowie musieli wykazali się wiedzą o Parlamencie Europejskim, tradycjach i kulturze krajów członkowskich. Odpowiadali na pytania dotyczące swojej małej ojczyzny oraz przygotowywali kapsułę czasu dla potomnych z okazji 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Pierwsze miejsce przypadło uczniom ze SP nr 1 w Sulechowie, drugie miejsce zajęli uczniowie ze SP w Kijach, trzecie przypadło uczniom ze SP w Cigacicach i czwarte uczniom ze SP w Brodach.

Gratulujemy!