11 listopada to szczególna data dla każdego Polaka. Tego dnia czcimy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych przodków, dzięki którym Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy. Wyrażamy radość z tego, że żyjemy w wolnym i suwerennym kraju. Uczniowie naszej szkoły uczcili ten dzień w sposób szczególny. Krótka lekcja historii Polski zaprezentowana przez klasę VIII i V, przejmujące wiersze wyrecytowane przez naszych uczniów, pieśni patriotyczne w ich wykonaniu, to wszystko złożyło się na bardzo podniosły montaż słowno-muzyczny. W organizację tego dnia włączyli się również nasi najmłodsi uczniowie. Dzieci z klas 0-III wykonały piosenkę ,, Jesteśmy Polką i Polakiem”

Dopełnieniem tej uroczystości było włączenie się naszej szkoły w akcję ,,Szkoła do hymnu” i wspólne odśpiewanie ,,Mazurka Dąbrowskiego”.

Dzień ten w naszej szkole stał się dla wielu lekcją historii i patriotyzmu.

H. N.