30 września 2023 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w wycieczce edukacyjnej, której celem było zapoznanie się z historią naszego regionu oraz obiektami militarnymi Linii Odry znajdującymi się na Leśnej Górze. Członkowie Stowarzyszenia Regionu Cigacic, zajmujący się renowacją ww. obiektów zapoznali uczniów z konstrukcją i wyposażeniem schronów biernych i bojowych. Uczniowie z ogromnym zaciekawieniem wypytywali oprowadzających o historię związaną z rolą bunkrów podczas II wojny światowej. Wycieczka została zorganizowana dzięki wsparciu Gminy Sulechów. Zdjęcia wykonano aparatem pozyskanym dzięki uczestnictwu w projekcie- Laboratoria Przyszłości.