Miło nam poinformować, że w tym roku nasza szkoła została zakwalifikowana do grupy szkół, które otrzymały dotację i przystąpiły do realizacji rządowego projektu w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”. Kierunek interwencji 3.2. Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych. Program będzie realizowany w roku szkolnym 2022/2023. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Szkole przyznano 5000 zł. Otrzymane środki finansowe przeznaczyliśmy na zakup nowości książkowych. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin w bibliotece.

#NPRCz20 #NOWOŚCI #NarodowyProgramRozwojuCzytelnictwa #MinisterstwoKulturyDziedzictwaNarodowegoiSportu