Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej poruszania się po Zielonogórsko-Nowosolskim Obszarze Funkcjonalnym (ZNOF), w skład którego wchodzi 8 gmin: Zielona Góra (miasto), Nowa Sól, Sulechów, Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Otyń, Świdnica i Zabór. Zajmie Wam to maksymalnie 10 minut.
Celem ankiety jest poznanie zachowań komunikacyjnych oraz problemów związanych z przemieszczaniem się po obszarze ZNOF, a Wasze odpowiedzi będą istotne przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), który powstaje we współpracy wszystkich ośmiu członków ZNOF. Dokument określi kierunki rozwoju oraz kierunki inwestycji na najbliższe 10 lat – wskazując, gdzie mogą powstać nowe drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe, a przede wszystkim nowe połączenia autobusowe i kolejowe.
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jest strategią długoterminową, nastawianą na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, zawierającą również plan wdrożenia, a jego podstawowe cele to:
• zapewnienie wszystkim obywatelom takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do celów podroży i usług,
• poprawa stanu bezpieczeństwa,
• przyczynianie się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii,
• poprawa wydajności i efektywności kosztowej transportu osób i towarów,
• pozytywny wpływ na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki oraz społeczności jako całości.