3 stycznia 2020r. decyzją Wojewody Lubuskiego naszej szkole nadano nazwę: Szkoła Podstawowa im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach.

Do tej uroczystości przygotowywaliśmy się od wielu miesięcy, angażując się w różne działania. 12 października 2022r. byliśmy świadkami  niepowtarzalnego wydarzenia. Tego dnia nastąpiło oficjalne nadanie imienia szkole, pożegnanie dawnego sztandaru  oraz przekazanie  nowej chorągwi.

Święto nadania szkole imienia zgromadziło wielu znakomitych gości, przyjaciół szkoły, grono pedagogiczne, rodziców i dzieci.

Uczniowie w montażu słowno- muzycznym przedstawili najciekawsze fragmenty z bogatego życiorysu patrona. Melchior Wańkowicz uznawany za ,,ojca” polskiego reportażu, wybitny pisarz i publicysta stanowi dla uczniów wzór patriotyzmu i walki o niepodległość kraju.

Zmiana patrona to również przyjęcie sztandaru. Najpierw pożegnano stary, a potem wprowadzono nowy. Widnieje na nim, z jednej strony godło państwowe, a z drugiej logo szkoły- księga statek oraz imię patrona. Po przekazaniu chorągwi i jej poświęceniu  nastąpiło uroczyste  ślubowanie. Była to doniosła chwila, na którą czekała cała społeczność szkolna.

Po wyprowadzeniu sztandaru głos zabrali zaproszeni goście: Burmistrz Sulechowa Wojciech Sołtys, Lubuska Kurator Oświaty, Pani Ewa Rawa oraz Starosta Zielonogórski Krzysztof Romankiewicz. Wszyscy podkreślali niezwykle historyczną wagę nadania szkole imienia.

Na zakończenie podziękowano wszystkim za przybycie, ciepłe słowa, życzenia i gratulacje oraz poproszono o wpis do księgi pamiątkowej.

Dzień 12 października 2022r. okazał się wyjątkowo pięknym i słonecznym dniem. Mamy nadzieję, że będzie to dobry znak na świetlaną przyszłość i rozwój Szkoły Podstawowej im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach.