Badanie ankietowe – Strategia Rozwoju Gminy Sulechów na lata 2023 – 2030

Szanowni Państwo, W związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Gminy Sulechów na lata 2023 – 2030 oraz wyznaczaniem kierunków rozwoju gminy w obszarach społecznym, gospodarczym, przestrzennym i technicznym bardzo ważne jest poznanie Państwa zdania na temat warunków życia w gminie. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, która posłuży do opracowania dokumentu strategicznego i będzie miała na celu…