Dnia 14 stycznia 2022 r. pani dyrektor Ewa Borzęcka-Leśniak wręczyła uczniom klasy 7 stypendia naukowe za wyniki w nauce za I semestr roku szkolnego 2021/2022. Aby otrzymać takie wyróżnienie trzeba uzyskać średnią ze wszystkich przedmiotów powyżej 5,50.

Wyróżnieni uczniowie to:

Mateusz Okuniewski – 5,93

Stanisław Marczyński – 5,79

Wiktor Lądwik – 5,64

Gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.