Po wakacyjnej przerwie, 1 września br., uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2021/2022. Pani dyrektor Ewa Leśniak-Borzęcka zwróciła się do zebranych w sali gimnastycznej uczniów, rodziców i zaproszonych gości następującymi słowami:

„Ponad 2 miesiące temu zamknęliśmy karty szkolnej kroniki upamiętniające osiągnięcia, wydarzenia w ubiegłym roku szkolnym, zapisane podczas trudnej zdalnej pracy. Wakacje przyniosły nowe zapiski, wśród których znajdą się informacje o licznych remontach, o zakupie nowych pomocy i mebli.

Nowy rok szkolny rozpoczynamy z nowymi planami, z ciekawymi perspektywami, pełni ambicji i zapału do pracy.

Drodzy pierwszoklasiści! Otwieramy dziś przed wami nie tylko drzwi szkoły, ale nade wszystko nasze umysły i serca. Od dzisiaj szkoła ta jest również waszą szkołą. Wpisując siebie w jej tradycję, uczyńcie naszą szkolę jeszcze piękniejszą – przez wysiłek pracy i mądre wykorzystanie czasu.

Ósmoklasiści macie bardzo ważny rok przed sobą. Zdecyduje on o dalszej nauce…. a może nawet i o całym życiu. Warto pokusić się o mądre postanowienia i zrealizowanie ich w całej rozciągłości.

Wszystkich uczniów witam po zasłużonym odpoczynku i zapraszam na drogę …. ku mądrości.

 Koleżanki i koledzy nauczyciele! Życzę wszystkim nam, by wyzwania i doświadczenia, jakie stoją przed nami w rozpoczynającym się dziś roku szkolnym, przyniosły nam niekłamaną satysfakcję.

Niech ten nowy rok szkolny będzie dla wszystkich bardzo twórczy i ciekawy, niech nie zabraknie nam chęci do wytężonej pracy i solidnej nauki. Niech będzie czasem pracy w szkole, nie w domu. Zapisujmy wspólnie naszą szkolną kronikę sukcesami w nauce i radością bycia razem – tu, teraz w naszej szkole.

ROK SZKOLNY 2021/2022 UWAŻAM ZA OTWARTY!