Przypominamy, że w dniach 25-27.05.2021 r. odbywają się egzaminy ósmoklasisty. Są to dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VII.

Dzień 28.05.2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów klas I-VIII.