Zainteresowanych rodziców prosimy o zapoznanie się z listą dzieci przyjętych do klasy I.

Lista dzieci przyjętych do klasy 1

Informujemy, że od 8 kwietnia do 21 kwietnia 2021 r. rodzice muszą wypełnić oświadczenie – Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do kl. I. Druk dostępny jest w szkole, w głównym budynku oraz na stronie w zakładce REKRUTACJA.