Od 15 marca wprowadzamy w szkole naukę hybrydową. Oznacza to, żę w tygodniu 15-19.03.2021 r. lekcje stacjonarne (w szkole) będzie realizowała klasa I i II, klasa III realizuje naukę zdalnie. W tygodniu następnym tj. 22.03-26.03.2021 r. naukę stacjonarną realizuje klasa III, natomiast na naukę zdalną przechodzą klasy I i II.

Świetlica szkolna będzie zapewniona głównie uczniom dojeżdżającym. Proszę, aby pozostali uczniowie korzystali z opieki w świetlicy jedynie w ostatecznych sytuacjach.

Obiady będą zapewnione dla uczniów tylko w tygodniach, w których realizują naukę w szkole. W czasie realizacji nauki zdalnej obiady dla tych uczniów zostaną odwołane (zrobi to szkoła, nie trzeba robić tego indywidualnie). Obiady będą wydawane o godzinie 11.20.

Prosimy uczniów i rodziców o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego i przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych.