W marcu klasa szósta rozpocznie pracę nad projektem „Postaw na Ziemię”, który jest realizowany na platformie eTwinning. Służy ona komunikacji i współpracy nauczycieli i uczniów różnych placówek.

Projekt „Postaw na Ziemię” skierowany jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów i uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej. Jego celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów i zainteresowania otaczającą nasz przyrodą. Wspólnie zastanowimy się, co jest największym zagrożeniem dla naszej planety i jak możemy jej pomóc. Stworzymy eko-poradnik i quizy, wybierzemy najciekawszy projekt eko-logo koszulki i napiszemy międzyszkolny list do Ziemi. Dzięki naszym wspólnym zadaniom przygotujemy się do świętowania Międzynarodowego Dnia Ziemi.
Nasi szóstoklasiści część zadań będą wykonywać w języku angielskim, dlatego będzie to świetna okazja do wykorzystania języka angielskiego w praktyce.

CELE PROJEKTU:

Zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów.

Zwiększenie zainteresowania uczniów otaczającą ich przyrodą.

Rozwijanie umiejętności współpracy.

Poznanie i wykorzystanie nowych narzędzi TIK.

Zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka angielskiego.

POSTĘP DZIAŁAŃ:

1.Przedstawiamy się. (marzec)

2.Tworzymy mapę zagrożeń naszej planety. (marzec)

3.Poznajemy piękno polskiej przyrody. (marzec)

4.Tworzymy międzyszkolny eko-poradnik i eko-quizy. (marzec/kwiecień)

5.Projektujemy Logo Eko-koszulki. (marzec/kwiecień)

5.Piszemy list do Ziemi/zakodowane życzenia dla Ziemi. (kwiecień)

6.Podsumowujemy projekt i dokonamy jego ewaluacji. (kwiecień)

 

SPODZIEWANE REZULTATY:

Uczniowie stworzą mapę myśli z zagrożeniami Ziemi, poznają zagrożone gatunki roślin i zwierząt w naszym kraju, które umieszczą na wspólnej wirtualnej tablicy, zaprojektują logo eko-koszulki. Razem stworzą książeczkę z eko poradami i napiszą list do Ziemi. Powstaną również interaktywne ćwiczenia w postaci quizów.

Na bieżąco będziemy zamieszczać informacje o postępie prac.

Koordynatorem projektu na terenie szkoły jest pani Katarzyna Wudarska