Z początkiem lutego klasa siódma rozpoczęła pracę nad projektem „Fiktive Familie”, który  realizowany jest na platformie eTwinning. Służy ona komunikacji i współpracy nauczycieli i uczniów różnych placówek (krajowych i zagranicznych). W grupie, wraz z uczniami innych pięciu szkół, nasi siódmoklasiści będą z wykorzystaniem narzędzi TIK współtworzyć fikcyjną rodzinę oraz szczegółowo opisywać jej członków (wiek, zainteresowania, umiejętności językowe, zawód, wygląd oraz cechy charakteru). I to wszystko po niemiecku.  Ale zanim przejdą do tworzenia innych postaci, muszą najpierw opisać siebie – za pomocą awatarów i słów. Posłuży to poznaniu się w grupie i zapewni lepsze współdziałanie. Następnie wezmą udział w małym konkursie na logo całego projektu.

Cele projektu, to przede wszystkim zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka niemieckiego (wzbogacenie ich znajomości słownictwa). Uczniowie będą potrafili opisać siebie jak i inne osoby zarówno ustnie jak i w formie pisemnej oraz przeprowadzić prosty wywiad. Na podstawie wysłuchanej informacji będą umieli stworzyć notatkę.

Z rezultatów miękkich doskonalonych w tym projekcie należy podkreślić umiejętność współpracy w grupach oraz pracę metodą „peer to peer learning”. Nie bez znaczenia jest również rozwijanie umiejętności stosowania TIK.

Koordynatorem projektu w szkole jest Anna Wachocz-Lądwik.

Z całą pewnością będziemy na bieżąco informować o postępach prac nad projektem.