Od 18 stycznia br. uczniowie klas I-III będą  realizować naukę w szkole (wszystkie zajęcia łącznie z dodatkowymi) w wyznaczonych salach:

– klasa pierwsza – sala nr 4 w budynku A,

– klasa druga – sala nr 2 w budynku C, parter (uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska),

– klasa trzecia – sala nr 3 w budynku C, I piętro (uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym).

Świetlica szkolna dla uczniów klas I-III działa bez zmian (pobyt w szkole w godzinach 11.20-15.40).

Autobus szkolny będzie kursował według nowego rozkładu, który zostanie podany w piątek (15.01.2021 r.)

W związku ze zmianą dostawcy obiadów, posiłki zostaną wznowione od 25 stycznia 2021r. po zebraniu nowych umów od rodziców (szczegółowe informacje dotyczące obiadów zostaną podane w dzienniku Librus i na stronie interentowej – prosimy o regularne sprawdzenie informacji)