Informujemy o zmianach w kalendarzu roku szkolnego 2020/2021:

I półrocze: 1.09.2020 r. – 5.02.2021 r.

Ferie zimowe: 4.01.2021 r. – 15.01.2021 r.

II półrocze: 8.02.2021 r. – 31.08. 2021 r.

 Ważne daty:

Wystawienie ocen proponowanych: 14.12.2020 r.

Wystawienie ocen za I półrocze: 29.01.2021 r. (pt)

Wystawienie ocen rocznych: 16.06.2021 r. (śr) do godz. 12.00

Wywiadówka zamiast 28 stycznia 2021 r.  odbędzie się 4 lutego 2021 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

Zamiast 4-5 stycznia 2021 r. – 28 maja 2021 r. i 7 czerwca 2021 r.

Wszystkie zmiany zapisane są w zakładce Ważne terminy