Organizacja nauczania zdalnego od poniedziałku 9 listopada:

  1. Uczniowie klas I-III realizują naukę zdalnie na platformie MS Teams (łącznie z zajęciami dodatkowymi). W przypadku problemu z loginem/ hasłem, proszę o kontakt z sekretariatem szkoły.
  2. Uczniowie klas IV-VIII kontynuują naukę zdalnie (włącznie z zajęciami dodatkowymi) do 29 listopada.
  3. Godzina lekcyjna prowadzona na platformie trwa 30 minut.
  4. Lekcje zdalne odbywają się według obowiązującego planu zajęć.
  5. Oddział przedszkolny i „Zerówka” pracują stacjonarnie w godzinach 7.45-12.45. Świetlica środowiskowa dla dzieci przedszkolnych nie będzie funkcjonować ze względu na zawieszenie działalności przez Dom Kultury.
  6. Obiady będą wydawane dla dzieci z oddziału przedszkolnego i „Zerówki”.
  7. Uczniowie klas I-VIII będą mogli skorzystać z pobytu w świetlicy szkolnej od godziny 11.30 do godziny 15.30 po wcześniejszym poinformowaniu dyrektora szkoły (telefonicznie lub poprzez dziennik Librus) o potrzebie zapewnienia opieki. Proszę określić, w jakim dniu potrzebna będzie opieka i informację dostarczyć z jednodniowym wyprzedzeniem. Jednocześnie przypominam, że świetlica szkolna jest zapewniona w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią Covid-19.