Od poniedziałku, 26 października:

  1. Uczniowie klas I-III realizują naukę w szkole (wszystkie zajęcia łącznie z dodatkowymi).
  2. Uczniowie klas IV-VIII realizują naukę zdalnie.
  3. Godzina lekcyjna prowadzona w szkole trwa 45 minut, godzina lekcyjna zdalna 30 minut.
  4. Lekcje zdalne i stacjonarne odbywają się według obowiązującego planu zajęć.
  5. Lekcje zdalne odbywają się na platformie MS Teams. W przypadku zgubienia loginu i hasła, proszę o kontakt z sekretariatem szkoły.
  6. Świetlica szkolna dla uczniów klas I-III działa bez zmian (pobyt w szkole w godzinach 11.20-15.40).
  7. Autobus szkolny kursuje bez zmian.
  8. Istnieje możliwość wypożyczenia komputera ze szkoły.
  9. Zajęcia dodatkowe są realizowane zdalnie z wyjątkiem tych, które są przeznaczone dla klas I-III (te są realizowane na miejscu w szkole).