Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2020.

·        język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

·        matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

·        język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Terminy dodatkowe:

·        język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9.00

·        matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9.00

·        język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9.00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty:

do 31 lipca 2020 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń:

do 31 lipca 2020 r.