W okresie epidemii pomoc psychologiczno-pedagogiczna w postaci porad/konsultacji świadczona jest uczniom, rodzicom i nauczycielom za pośrednictwem dziennika elektronicznego w poniedziałki i środy w godz. 8-12.

Przypadki pilne, interwencje proszę zgłaszać do sekretariatu szkoły nr tel. 693-859-383.