Radosne pieśni bożonarodzeniowe rozbrzmiewały dzisiaj w naszej szkole. Przed rozpoczęciem zimowej przerwy świątecznej społeczność szkolna zebrała się w sali lustrzanej. Poszczególne klasy – z powodu nieobecności wielu uczniów, w dość „okrojonym” składzie – prezentowały przygotowane wcześniej kolędy, a pozostali uczestnicy spotkania spontanicznie dołączali się do wspólnego śpiewania. Wszyscy mogli poczuć, że Boże Narodzenie tuż, tuż.

Mamy nadzieję, że radosny nastrój, który towarzyszył zebranym, pozostanie z każdym w ten świąteczny czas, a nadchodzący 2020 rok przyniesie wszystkim wiele pomyślności i szczęścia.
M. K.