W kanonie lektur szkolnych ważne miejsce zajmują ,,Dziady’ Adama Mickiewicza. By łatwiej zrozumieć lekturę i jej problematykę, młodzież z klasy VIII wystawiła przedstawienie dla uczniów klasy VII. W przedsięwzięcie zaangażowali się również rodzice i nauczyciele.

W zrozumieniu utworu pomógł nastrój panujący w sali, w której odbył się spektakl. Aktorzy przedstawili sztukę bardzo realistycznie. Dzieci miały wrażenie, że są świadkami prawdziwych zdarzeń i obrzędów, jakie miały miejsce w kaplicy cmentarnej opisywanej przez Adama Mickiewicza.

Podczas spektaklu zaprezentowane były prawdy moralne. Na lekcjach języka polskiego młodzież omawia zagadnienia poruszane w dramacie, wskazując na ich wartość ponadczasową i ogólnoludzką

Wystawiona sztuka znacznie ułatwi czytanie i omawianie lektury przez uczniów klasy VII, a dla ósmoklasistów była lekcją powtórzeniową przed egzaminem.

Dziękujemy panu Dariuszowi Kamysowi, który wcielił się w rolę Guślarza i swoją grą aktorską uświetnił przedstawienie.

H. N.