Pierwszoklasiści z naszej szkoły są już pełnoprawnymi uczniami. 3 października odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień.
W podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Ewa Leśniak – Borzęcka dokonała symbolicznego pasowania na ucznia wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej w Cigacicach” i dotykając ołówkiem ramion pierwszoklasistów. 

Zanim jednak dzieci zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej musiały przedstawić to, czego już się w szkole nauczyły. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci zaprezentowali krótki program artystyczny. Po nim przyszła pora na cztery próby: próbę mądrości, uśmiechu, zręczności i odróżniania tego, co dobre i złe. Dopiero po ich poprawnym wykonaniu jury potwierdziło, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały „egzamin pierwszoklasisty”.

M.W.