Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

I – III, godz. 16.00,   IV – VIII, godz. 16.30

17 września 2020 r.

5 listopada 2020 r.

17 grudnia 2020 r.

4 lutego 2021 r.

25 marca 2021 r.

13 maja 2021 r.