Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

I – III, godz. 16.00,   IV – VIII, godz. 16.30

7 września 2021 r.

18 listopada 2021 r.

16 grudnia 2021 r.

13 stycznia 2022 r.

24 marca 2022 r.

19 maja 2022 r.