Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

I – III, godz. 16.00,   IV – VIII, godz. 16.30

8 września 2022 r.

3 listopada 2022 r.

15 grudnia 2022 r.

26 stycznia 2023 r.

16 marca 2023 r.

11 maja 2023 r.