Terminy egzaminu ósmoklasisty

 Egzamin ósmoklasisty :

  1. język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

Terminy dodatkowe:

  1. język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 3 lipca 2023 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: do 6 lipca 2023 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 6 lipca 2023 r.