Terminy egzaminu ósmoklasisty

 Egzamin ósmoklasisty :

  1. język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

Terminy dodatkowe:

  1. język polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 3 lipca 2024 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: do 3 lipca 2024 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 3 lipca 2024 r.