Świetlica

Rok szkolny 2022/2023

Regulamin świetlicy szkolnej uzupełniony w związku z Covid19

Ewa Przybyła – Mężyńska

Sala nr 5 w budynku A

Godziny pracy: 11.20 – 15.30

Dzień tygodnia: poniedziałek- piątek

 

Świetlica środowiskowa

Beata Chodacka 

Godziny pracy: 

Dzień tygodnia:

Sala grupy „0”

 

Małgorzata Stelmasik

Godziny pracy: 

Dzień tygodnia: 

Sala grupy 3-4 latków