Świetlica

Rok szkolny 2021/2022

Regulamin świetlicy szkolnej uzupełniony w związku z Covid19

Ewa Przybyła – Mężyńska

Sala nr 5 w budynku A

Godziny pracy: 11.20 – 15.30

Dzień tygodnia: poniedziałek- piątek

 

Świetlica środowiskowa

Beata Chodacka 

Godziny pracy: 12.45 – 15.00

Dzień tygodnia:  środa, piątek

Sala grupy „0”

 

Małgorzata Stelmasik

Godziny pracy: 12.45 – 15.00

Dzień tygodnia:  poniedziałek, wtorek, czwartek

Sala grupy 3-4 latków