Świetlica

Ewa Przybyła – Mężyńska
Godziny pracy: 11.20 – 15.40
Dzień tygodnia: poniedziałek- piątek