Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2020/2021

Przewodniczący –

Z – ca przewodniczącego

Skarbnik

Członkowie zarządu

Opiekunowie: Patryk Kaczor