Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2022/2023

 

Przewodnicząca

Z – ca przewodniczącej

Skarbnik

Sekretarz

Członkowie zarządu

– z nominacji opiekuna samorządu

Opiekun samorządu: