Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2020/2021

Przewodnicząca -Jessica Chmiel

Z – ca przewodniczącej – Patryk Gratunik

Skarbnik – Hanna Stelmaszuk

Członkowie zarządu – Julia Żmudzińska, Piotr Okińczyc, Natalia Sarbok, Krystian Pilarz – jako przewodniczący klas,
Jagoda Spaleniak, Mateusz Muszyński, Kornelia Muszyńska, Karol Mazurek – z nominacji opiekuna samorządu

Opiekun samorządu: Patryk Kaczor